All posts in " cách đọc bản vẽ "
Share

Cách đọc bản vẽ xây dựng bài 8

By Luongtydo / 02/08/2016

Xin chào các bạn, chào mừng các bạn tới với bài học cách đọc bản vẽ xây dựng số 8 Hãy cùng tôi khám phá bí quyết cách đọc bản vẽ xây dựng nhanh và chính xác qua bài học số 8 trong video dưới đây nhé

Share

Cách đọc bản vẽ xây dựng bài 5

By Luongtydo / 28/07/2016

Xin chào các bạn, chào mừng các bạn tới với bài học cách đọc bản vẽ xây dựng số 5 Hãy cùng tôi khám phá bí quyết cách đọc bản vẽ xây dựng nhanh và chính xác qua bài học số 5 trong video dưới đây nhé

Share

Cách đọc bản vẽ xây dựng bài 4

By Luongtydo / 27/07/2016

Xin chào các bạn, chào mừng các bạn tới với bài học cách đọc bản vẽ xây dựng số 4 Hãy cùng tôi khám phá bí quyết cách đọc bản vẽ xây dựng nhanh và chính xác qua bài học số 4 trong video dưới đây nhé

Share

Cách đọc bản vẽ xây dựng bài 3

By Luongtydo / 25/07/2016

Xin chào các bạn, chào mừng các bạn tới với bài học cách đọc bản vẽ xây dựng số 3 Hãy cùng tôi khám phá bí quyết cách đọc bản vẽ xây dựng nhanh và chính xác qua bài học số 3 trong video dưới đây nhé