About the author

Luongtydo

Share

Cách đọc bản vẽ nước công trình dân dụng

By Luongtydo / 20/08/2016

Xin chào các bạn, chào mừng các bạn tới với bài học Cách đọc bản vẽ nước  Hãy cùng tôi khám phá bí quyết cách đọc bản vẽ nước nhanh và chính xác qua bài học tiếp theo trong video dưới đây nhé

Share

Cách đọc bản vẽ điện công trình dân dụng

By Luongtydo / 19/08/2016

Xin chào các bạn, chào mừng các bạn tới với bài học Cách đọc bản vẽ điện  Hãy cùng tôi khám phá bí quyết cách đọc bản vẽ điện nhanh và chính xác qua bài học tiếp theo trong video dưới đây nhé

Share

Cách đọc bản vẽ kết cấu 9

By Luongtydo / 04/08/2016

Xin chào các bạn, chào mừng các bạn tới với bài học cách đọc bản vẽ kết cấu số 9 Hãy cùng tôi khám phá bí quyết cách đọc bản vẽ kết cấu nhanh và chính xác qua bài học số 9 trong video dưới đây nhé

Share

Cách đọc bản vẽ kết cấu 8

By Luongtydo / 04/08/2016

Xin chào các bạn, chào mừng các bạn tới với bài học cách đọc bản vẽ kết cấu số 8 Hãy cùng tôi khám phá bí quyết cách đọc bản vẽ kết cấu nhanh và chính xác qua bài học số 8 trong video dưới đây nhé

Share

Cách đọc bản vẽ kết cấu 7

By Luongtydo / 04/08/2016

Xin chào các bạn, chào mừng các bạn tới với bài học cách đọc bản vẽ kết cấu số 7 Hãy cùng tôi khám phá bí quyết cách đọc bản vẽ kết cấu nhanh và chính xác qua bài học số 7 trong video dưới đây nhé

Share

Cách đọc bản vẽ kết cấu 6

By Luongtydo / 03/08/2016

Xin chào các bạn, chào mừng các bạn tới với bài học cách đọc bản vẽ kết cấu số 6 Hãy cùng tôi khám phá bí quyết cách đọc bản vẽ kết cấu nhanh và chính xác qua bài học số 6 trong video dưới đây nhé

Share

Cách đọc bản vẽ kết cấu 5

By Luongtydo / 03/08/2016

Xin chào các bạn, chào mừng các bạn tới với bài học cách đọc bản vẽ kết cấu số 5 Hãy cùng tôi khám phá bí quyết cách đọc bản vẽ kết cấu nhanh và chính xác qua bài học số 5 trong video dưới đây nhé

Share

Cách đọc bản vẽ kết cấu 4

By Luongtydo / 03/08/2016

Xin chào các bạn, chào mừng các bạn tới với bài học cách đọc bản vẽ kết cấu số 4 Hãy cùng tôi khám phá bí quyết cách đọc bản vẽ kết cấu nhanh và chính xác qua bài học số 4 trong video dưới đây nhé

Share

Cách đọc bản vẽ kết cấu 3

By Luongtydo / 03/08/2016

Xin chào các bạn, chào mừng các bạn tới với bài học cách đọc bản vẽ kết cấu số 3 Hãy cùng tôi khám phá bí quyết cách đọc bản vẽ kết cấu nhanh và chính xác qua bài học số 3 trong video dưới đây nhé

Share

Cách đọc bản vẽ kết cấu 2

By Luongtydo / 03/08/2016

Xin chào các bạn, chào mừng các bạn tới với bài học cách đọc bản vẽ kết cấu số 2 Hãy cùng tôi khám phá bí quyết cách đọc bản vẽ kết cấu nhanh và chính xác qua bài học số 2 trong video dưới đây nhé

Page 1 of 3