All posts in " cách đọc bản vẽ xây dựng "
Share

Cách đọc bản vẽ xây dựng bài 10

By Luongtydo / 02/08/2016

Xin chào các bạn, chào mừng các bạn tới với bài học cách đọc bản vẽ xây dựng số 10 Hãy cùng tôi khám phá bí quyết cách đọc bản vẽ xây dựng nhanh và chính xác qua bài học số 10 trong video dưới đây nhé

Share

Cách đọc bản vẽ xây dựng bài 9

By Luongtydo / 02/08/2016

Xin chào các bạn, chào mừng các bạn tới với bài học cách đọc bản vẽ xây dựng số 9 Hãy cùng tôi khám phá bí quyết cách đọc bản vẽ xây dựng nhanh và chính xác qua bài học số 9 trong video dưới đây nhé

Share

Cách đọc bản vẽ xây dựng bài 7

By Luongtydo / 30/07/2016

Xin chào các bạn, chào mừng các bạn tới với bài học cách đọc bản vẽ xây dựng số 7 Hãy cùng tôi khám phá bí quyết cách đọc bản vẽ xây dựng nhanh và chính xác qua bài học số 7 trong video dưới đây nhé